Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

odstąpienie od umowyKonsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres email podany w zakładce kontakt przed jego upływem. 

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

  • Konsument odsyła zamówione rzeczy będące przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości danej rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu sprzedanego przedmiotu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta oraz otrzymaniu zwróconego przedmiotu zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia (list polecony priorytetowy) oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający może nie zwrócić Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument (Nie dotyczy paczek pobraniowych)